Aangesloten locaties

De Stichting Chaverim & Pax Intrantibus (ChaverimPax) ondersteunt de volgende woon- en zorgvoorzieningen voor senioren in de regio Rotterdam-Rijnmond.

De Aarhof
Aar 193
3068 HA Rotterdam

Wooncompas

Woonzorgcentrum De Aarhof biedt 71 verzorgingsplaatsen en 5 tijdelijke opnameplaatsen. In het zorgcentrum wordt aanvullende verpleeghuiszorg geboden aan cliënten met een psychogeriatrische en/of somatische verpleeghuisindicatie.

Naast het zorgcentrum ligt een wooncomplex met 131 appartementen voor zelfstandig wonende ouderen.

 

Arcadia
Minervaplein 1
3054SK Rotterdam

Arcadia is in beheer bij Habion

Het wooncomplex Arcadia ligt in de wijk 110-Morgen (Hillegersberg-Noord). Zowel de winkels rondom de Bergse Dorpsstraat als aan de Peppelweg in Schiebroek zijn vlakbij. In de omgeving vindt u de recreatiegebieden het Lage Bergse Bos en het Schiebroeksepark.

De ruime appartementen hebben één, twee of drie kamers en zijn rollatorvriendelijk.

Arcadia beschikt over een (ook voor de buurt) toegankelijke recreatieruimte/restaurant waar geregeld activiteiten worden georganiseerd. Het complex beschikt over een gemeenschappelijke tuin. Een huismeester is in deeltijd aanwezig.

Atrium Lagedijk
Charloisse Lagedijk 951
3084 LD Rotterdam

Lelie Zorggroep

Tijdelijke locatie tot zomer 2023

Atrium biedt een huiselijke, geborgen omgeving. Inspelen op uw individuele wensen en een persoonlijke aanpak staan daarbij centraal. In Atrium bieden we u en de wijkbewoners uit de directe omgeving een breed pakket aan zorg- en welzijnsdiensten en daarmee ook een stuk gezelligheid.

De Burcht
Van Moorselplaats 1
3067 SH Rotterdam

Lelie Zorggroep

In De Burcht, gelegen in Het Lage Land (Prins Alexander) bieden we onze cliënten en wijkbewoners verschillende vormen van verpleging, verzorging en behandeling. We houden rekening met ieders beperking, maar gaan in de eerste plaats uit van de mogelijkheden. Natuurlijk  bieden we ook een stukje gezelligheid, waarbij wijkbewoners ook welkom zijn.

Helga
Hendrick Staetsweg 15-629
3067 VM Rotterdam

Wooncompas

Ouderenhuisvesting Wooncentrum Helga ligt in het groene hart van de Alexanderpolder nabij winkelcentrum Alexandrium I (Oosterhof).  Het pand is gebouwd in 1972 en recentelijk geheel gerenoveerd. In Helga zijn 305 appartementen waar ouderen vanaf 55+ zelfstandig kunnen wonen. Het openbaar vervoer stopt voor de deur.

Nesselint
Cesar Domelastraat 11-263
3059 PM Rotterdam

Wooncompas

Het woon-zorgcentrum Nesselint maakt deel uit van het complex Brede School Nesselande. Een complex waarbinnen seniorenhuisvesting, onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg en sport en spel, kerk en buurtcentrum hand in hand gaan.

Wanneer uw zelfstandigheid op de proef wordt gesteld, of als u aanvulling op de zorg- en huishoudelijke activiteiten nodig heeft, biedt Nesselint een adequate oplossing. Dat betekent dat u kunt blijven wonen met de zorg die u nodig heeft.

Oranjehof
Immanuel Kantstraat 2
3076 DK Rotterdam

Lelie Zorggroep

Oranjehof is een relatief klein verpleeghuis voor 36 bewoners met dementie. U woont in groepen van negen personen. Oranjehof vormt samen met het naastgelegen appartementengebouw met appartementen voor 55-plussers (Lombarde) een eigentijds centrum voor wonen, zorg en welzijn. Ons pakket zorg, diensten en voorzieningen is breed en bestemd voor zowel bewoners van Oranjehof en Lombarde als wijkbewoners. Daarmee is Oranjehof een levendige ontmoetingsplek voor de wijk.

Pniël (met hospice De Regenboog)
Oudedijk 15
3062 AB Rotterdam

Lelie Zorggroep

Pniël biedt revalidatiezorg, behandeling, verpleging en ondersteuning aan eigen bewoners en aan wijkbewoners, met ook hoog specialistische zorg voor bijvoorbeeld mensen met ademhalingsproblemen. Bewoners en wijkbewoners zijn ook welkom in Pniël voor leuke activiteiten, eten in het restaurant, revalidatie en behandeling door fysiotherapeut, diëtist of psycholoog.
Onze prachtige tuinen zijn onze trots. Uw wensen en behoeften zijn ons kompas. Zo bieden we u een tweede thuis. Vanuit onze christelijke uitgangspunten is iedereen welkom!

Siloam
Kruisnetlaan 410
3192 KE Hoogvliet

Lelie Zorggroep

In Siloam, een markant gebouw met een mooie tuin, scheppen we een sfeer waarin u zich thuis voelt. Met de overtuiging dat ieder mens uniek en waardevol is, leveren we zorg op maat, inspelend op individuele wensen en behoeften. We werken vanuit een christelijke levensbeschouwing; vanuit die visie is iedereen welkom in Siloam.

Om  te bereiken dat u zo lang mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven wonen, bieden wij u een compleet pakket aan zorg en diensten in een unieke combinatie van zelfstandig wonen tot intensieve verpleeghuiszorg. Ook zijn er in Siloam veel activiteiten, ook voor wijkbewoners.

Slingedael – locatie Slinge
Slinge 901
3086 EZ Rotterdam

Slingedael – locatie Groene Kruisweg
Groene Kruisweg 269
3084 LM Rotterdam

Lelie Zorggroep

Slingedael biedt cliënten met het syndroom van Korsakov zorg, behandeling en begeleiding op een veilige, vertrouwde plek. De bewoners hebben een gestructureerde dagplanning waarin ze behandeling krijgen, werken op de arbeidsmatige dagbesteding en deelnemen aan activiteiten. 

Waterkant
Aelbrechtskade 90-102
3022 LC Rotterdam

Wooncompas

Een gezamenlijk huis voor Surinaamse ouderen; 50 appartementen voor Hindoestaanse en Javaanse ouderen (55+).

Waterkant bestaat uit twee gebouwen: Aelbrechtskade 90-102 en Groshansstraat 18-40. Er is een groepsruimte waar activiteiten plaatsvinden.

Westerstein
Puitstraat 101
3192 SH Hoogvliet

Lelie Zorggroep

Westerstein is een centrum voor wonen, kleinschalige verpleeghuiszorg en welzijn met op de eerste twee verdiepingen kleinschalige verpleeghuiszorg en daarboven zelfstandige seniorenappartementen. Westerstein is onderdeel van verpleeghuis Siloam.