Stichting Chaverim & Pax Intrantibus

Voor menswaardige voorzieningen

De Stichting Chaverim & Pax Intrantibus ontplooit activiteiten op het gebied van welzijn, zorg- en dienstverlening aan bewoners van locaties van de Leliegroep en Wooncompas in de regio Rotterdam. De stichting is gevestigd in Rotterdam en is opgericht vanuit de gedachte om (de activiteiten van) Stichting Vrienden van WoonCompas “Pax Intrantibus” en Stichting Chaverim onder te brengen in één gezamenlijke stichting.

De ontstaansgeschiedenis van beide voorgangers is terug te vinden in de statuten van de Stichting Chaverim & Pax Intrantibus, verder te noemen ChaverimPax.