Wat doet ChaverimPax

ChaverimPax:

  • verleent ondersteuning aan organisatie behorende tot de Lelie zorggroep en woningcorporatie WoonCompas welke zich in Rotterdam e.o. bezighouden met zorg- en dienstverlening voor ouderen en specifieke doelgroepen en die hun activiteiten ontplooien vanuit een christelijke identiteit;
  • financiert projecten die niet binnen de regels van de AWBZ gefinancierd kunnen worden;
  • ondersteunt projecten en organisaties in het buitenland die tot doel hebben om vanuit een diaconale verantwoordelijkheid zorg voor ouderen en specifieke doelgroepen te ontwikkelen in achterstandsgebieden
  • alles in de ruimste zin van het woord, mits in het algemeen belang.

Hoe kan ChaverimPax dit realiseren

De middelen hiervoor worden gevormd door:

  • vermogen
  • collectes
  • giften
  • legaten
  • nalatenschappen

 

Hoe kunt ook u bijdragen aan de realisering

 U kunt bijdragen aan het realiseren van projecten die gesteund worden door ChaverimPax door een financiële bijdrage te schenken.