Geschiedenis

De geschiedenis van Stichting Chaverim & Pax Intrabus is in de statuten verwoord.

Beleidsplan

Vanuit compassie is de vrienden stichting “Chaverim & Pax Intrantibus” ontstaan omdat veel materialen in zorgcentra vanuit de exploitatie worden aangeschaft, maar de zogenaamde welzijns benodigdheden niet. Om de zorgbehoeftige mens toch enige levensvreugde te geven ondersteunt Chaverim & Pax Intrantibus de aanschaf van deze materialen of diensten voor o.a. de volgende huizen: Atrium, de Burcht, Siloam, Slingedael, Oranjehof, Westerstein, Pniël (met palliatief centrum De Regenboog), Waterkant, Helga,  Aarhof, Arcadia en Nesselint.

Enkele voorbeelden:

  • Schilderen door bewoners
  • Fietslabyrinth
  • Bewegen in de wijk
  • Viering 100 jarig bestaan
  • Robotdieren
  • Interne Dagbesteding
  • Herkenning aanbrengen op de afdeling
  • Kerstviering
  • Bijzondere activiteiten voor vrijwilligers

 

De volledige tekst is te lezen in het beleidsplan.

 

Bestuurssamenstelling

M. Schut, voorzitter
H.P.C.M. Mazairac, secretaris
M. Janssen van Raay
J.B. Val, penningmeester
W.A.C. de Winter, lid en afgevaardigde in bestuur Vrienden van de Lelie Zorggroep

Van links naar rechts: Mary Janssen van Raay, Theo Schut, Wim de Winter, Piet Schipperus (afgetreden), Henri Mazairac en Hans Bas Val.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor de verrichte diensten en werkzaamheden.

ANBI

Goede doelen met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) hoeven geen belasting te betalen over schenkingen en erfenissen die zij ontvangen. Stichting Chaverim & Pax Intrantibus heeft deze ANBI-status. Uw gift is daarom vrijgesteld van belasting. Dit betekent dat alles wat u aan ChaverimPax doneert ook ten goede komt aan ChaverimPax.

 

KvK-nummer:                84278927

RSIN-nummer:              863157300